Cơ Hội Việc Làm

Kế toán

Full time - Trụ sở chính công ty tại Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư Thiết kế

Full time - Trụ sở chính công ty tại Hồ Chí Minh

Thư ký dự án

Full time - Trụ sở chính công ty tại Hồ Chí Minh

Kỹ sư đấu thầu

Full time - Chi nhánh Hà nội