Cơ Hội Việc Làm

Internship Program 2019

Full time - Ho Chi Minh Head Office

Kỹ sư kết cấu

Full time - Trụ sở chính công ty tại Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

Full time - Trụ sở chính công ty tại Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Điện

Full time - Trụ sở chính công ty tại Hồ Chí Minh