Chủ động tìm kiếm những cải tiến và đổi mới không ngừng

Kết hợp  các điểm mạnh của từng cá nhân để tối đa hóa sức mạnh tập thể

Nghiêm túc giữ vững uy tín là một doanh nghiệp đáng tin cậy

Connecting Our Hearts Together

Phương châm của chúng tôi là "Làm hài lòng khách hàng với những sản phẩm, dịch vụ an toàn, đáng tin cậy và đảm bảo chất lượng"

Our Projects
Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

At Obayashi, we know that each Individual Strengths will be maximizied our impact as a TEAM

View Career

We know the Passion & Enthusiasm in our talent people. Therefore, we try to tell about WORK LIFE BALANCE to keep it long