Tổng Quan

Tổng Quan

Với mục đích tạo ra một môi trường làm việc thật an toàn, Ban Lãnh Đạo Công ty đặc biệt chú ý đến các công tác bảo đảm sức khỏe và an toàn của toàn thể nhân viên trong suốt quá trình làm việc; Chúng tôi đã phát triển các hệ thống tiêu chuẩn và điều luật an toàn khi làm việc theo đúng như các yêu cầu của luật định Việt Nam.

Để thực thi chính sách này thì các khóa huấn luyện, các cuộc kiểm tra và giám sát an toàn được diễn ra nghiêm ngặt theo như tiến độ đã đề ra hàng năm của công ty. Chúng tôi đã phát triển, thành lập và tiến hành thực thi hệ thống an toàn trong công ty từ năm 2012 cho đến nay và trong tháng 8 năm 2013, Công ty Obayashi Việt Nam chính thức đạt được giấy chứng nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (OHSAS 18001:2007), sau đó chuyển đổi thành công theo hệ thống ISO 45001:2018,
và hệ thống này hiện đang được triển khai, duy trì trong tất cả các hoạt động của Công ty.

Chương Trình Hoạt Động

Huấn Luyện An Toàn

Để nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn cho tất cả nhân viên, công ty Obayashi Việt Nam thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện như:

  • Huấn luyện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo Nghị định 44/2016/ ND-CP
  • Giới thiệu về chính sách an toàn và hệ thống ISO 45001:2018 của công ty và các hướng dẫn an toàn khi làm việc (theo Tiêu chuẩn an toàn chung của công ty Obayashi Việt Nam).
  • Định hướng an toàn cho tất cả công nhân của thầu phụ.
  • Hướng dẫn việc tiến hành thực thi hệ thống ISO 45001:2018 ở văn phòng và công trường. 

Các Hoạt Động An Toàn Hằng Ngày

Các cuộc họp buổi sáng và tuần tra an toàn được tiến hành hàng ngày ở tất cả các công trường của công ty để đảm bảo rằng mọi nhân viên đều tuân thủ theo các quy trình làm việc an toàn.

Các Hoạt Động An Toàn Hằng Tuần

Hàng tuần, các cuộc họp an toàn và vệ sinh công trường đều được tiến hành để nâng cao môi trường làm việc và các điều kiện an toàn trên công trường.

Các Hoạt Động An Toàn Hằng Tháng

Các cuộc họp an toàn và công tác kiểm tra trang thiết bị điện được tiến hành mỗi tháng để nâng cao các điều kiện làm việc an toàn trên công trường. Bên cạnh đó, Hội đồng an toàn ở văn phòng chính cũng định kỳ tiến hành kiểm tra an toàn nửa tháng một lần tại tất cả các công trường của công ty để duy trì các điều kiện làm việc an toàn nhất cho tất cả các nhân viên làm việc trên công trường.

OHSAS 18001:2007

Công ty Obayashi Việt Nam đạt chứng nhận đăng ký hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào ngày 05 tháng 8 năm 2013 đối với Trụ sở chính và dự án phía Nam Hồ Chí Minh; vào ngày 22 tháng 7 năm 2014 cho Văn phòng chi nhánh Hà Nội & các dự án phía Bắc. Điều đó chứng tỏ rằng Obayashi Việt Nam đã vận hành một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tuân thủ các yêu cầu của BS OHSAS 18001: 2007 cho phạm vi Thiết kế, quản lý dự án, giám sát xây dựng và quản lý các dự án dân dụng và công nghiệp.

OHSAS 18001:2007