Safety

Huấn Luyện Sơ Cấp Cứu

Khóa huấn luyện sơ cấp cứu được tổ chức tại Văn phòng đại diện phía Nam của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thành phần tham dự bao gồm nhân viên của Văn phòng chính Hồ Chí Minh và các công trường. Mục đích của khóa huấn luyện là cung cấp các kỹ năng cơ bản để giúp đỡ người bị thương khi tai nạn xảy ra không chỉ ở nơi làm việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày.