Internal News

Hoàn Thành Dự Án Toyota Okayama Đà Nẵng

Vào tháng 4 năm 2020, công ty Obayashi Việt Nam đã hoàn thành Dự án Toyota Okayama Đà Nẵng của Công ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng tại Số 9 Đường Phạm Hùng, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam theo đúng tiến độ đề ra.Công ty Obayashi Việt Nam tự hào luôn luôn mang tới sự an toàn, chất lượng và cam kết hoàn thành đúng tiến độ thi công. Qua đây, Công ty Obayashi Việt Nam xin gửi lời cảm ơn Công ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng khi đã tin tưởng, giao cho chúng tôi vị trí nhà thầu cho dự án này.