Internal News

Hoàn Thành Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Toyoda Gosei Hải Phòng tại Thái Bình Giai Đoạn 2

Vào  tháng 03 năm 2021, Công ty Obayashi Việt Nam đã hoàn thành Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Toyoda Gosei Hải Phòng tại Thái Bình Giai Đoạn 2 tại Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam theo đúng tiến độ đề ra.Công ty Obayashi Việt Nam tự hào luôn luôn mang tới sự an toàn, chất lượng và cam kết hoàn thành đúng tiến độ thi công. Qua đây, Công ty Obayashi Việt Nam xin gửi lời cảm ơn Chi Nhánh Công ty Toyoda Gosei Hải Phòng tại Thái Bình khi đã tin tưởng, giao cho chúng tôi vị trí nhà thầu cho dự án này.